8 de des. 2006

El debat de les infrastructures.

El desenvolupament d'infrastructures i els interessos que s'hi mouen al seu voltant estan a l'ordre del dia als Països Catalans. A la península els grans debats es centren en el Quart Cinturó, en la línia de Molt Alta Tensió (MAT), en el transvassament de l'Ebre. Infrastructures que provoquen divisions internes, tant dins el Govern de la Generalitat de Catalunya com entre aquest i el de la Generalitat Valenciana. A les Illes les polèmiques sobre les carreteres a Mallorca i Eivissa també centren el debat polític, una qüestió que ja és present també a Menorca amb el debat sobre la necessitat de desdoblar la carretera general, que s’afegeix a l'etern projecte del desviament de Ferreries. Aquest debat anirà a més, especialment després del consens aconseguit amb el projecte d'ampliació del port de Ciutadella.

La Comissió Balear de Medi Ambient ja ha donat el seu vist i plau al projecte d'ampliació del port de Ponent. Com ja va passar fa un any, tot dependrà ara de l'adscripció de la làmina d'aigua necessària de la badia de la ciutat menorquina per part del Ministeri de Medi Ambient perquè el Govern de les Illes Balears pugui realitzar el projecte.

La negativa de l'any passat del Ministeri a cedir la làmina d'aigua per fer possible l'anterior projecte presentat per Govern havia donat grans expectatives a la dreta ciutadellenca, que van arribar al seu màxim exponent amb la rissaga que patí el port el 15 de juny de 2006. Els efectes devastadors del ja conegut fenomen i la pressió d'una societat cansada d'aquesta eterna problemàtica a favor d'un acord de consens, van desencadenar en l'actual projecte presentat pel Consell Insular de Menorca i acceptat per part del Govern.

L'ampliació del port de Ciutadella ha provocat la divisió social entre partidaris i detractors dels diferents projectes que s'han anat succeint els últims anys, una divisió no necessàriament coincident amb la divisió política dreta-esquerra que afecta altres infrastructures a tot el país. En efecte, les coordenades polítiques a l'entorn d'aquest debat han girat tant en l'eix esquerra-dreta, com en l'eix dels partidaris de potenciar la bipolaritat i l'equilibri entre el ponent i el llevant menorquí per una banda (els anomenarem localistes) i els indiferents o partidaris a la centralització i concentració d'infrastructures i serveis a la banda de llevant. D'aquest doble eix de coordenades n'ha sortit clarament beneficiada fins ara la dreta, que ha recollit els vots dels partidaris de l'ampliació del port o ha provocat l'abstenció de potencials votants de l'esquerra, pràcticament sempre contrària a l'ampliació i defensora en tot moment dels valors de la conservació del paisatge i el medi ambient.

La desactivació del debat polític sobre el port i la constatació de la imminència del començament de les obres provoca també la redistribució de l'electorat en l'eix dreta-esquerra. Així va succeir l'any 1999, amb l'adjudicació de les obres i amb la posterior victòria del Pacte de Progrés (esquerra i localistes). L'anul·lació de l'adjudicació del projecte per part d'aquell govern va ser sens dubte el principal factor que va propiciar el retorn de la dreta en les eleccions de 2003. Ara pot tornar a passar el mateix, la gran esperança que manté la dreta a Ciutadella per seguir governant és que el Ministeri de Medi Ambient torni a denegar l'adscripció de la làmina d'aigua i fer impossible el projecte. Però el consens aconseguit aquesta vegada, amb cessions importantíssimes per ambdues parts, amenaça seriosament les seves possibilitats. Per aquest motiu, el debat sobre el desdoblament de la ME-1 haurà de ser en tot cas el nou cavall de batalla de l'etern debat de les infrastructures.

Cap comentari: