1 d’oct. 2008

Notícies d'avui.

Els dos diaris insulars duen avui en portada dos titulars que val la pena tenir presents. El diari Menorca diu que la inversió per càpita de l'Estat castellà a la nostra illa és només la meitat de la mitjana, i el Diari Última Hora Menorca que els pressuposts de 2009 només preveuen pagar 3 milions dels 69 que hi ha prevists del Conveni de Carreteres.

En concret, i traduesc de l'original en la llengua dels nostres amos dominadors, diu el diari episcopal que "els pressuposts presentats ahir pel Ministeri d'Economia han estat be acollits per part del Govern". Com no els han d'acollir bé, pobres d'ells que no els acollin bé si no volen patir les conseqüències de la partitocràcia colonialista! Així i tot, el delegat del govern ha admès que els ciutadans de les Illes "continuaran rebent la meitat d'inversió per càpita que la mitjana de la resta de l'Estat". El conseller d'Economia Carles Manera, per la seva banda, "confia en que aquesta situació es pugui resoldre en un termini de dos anys, encara que va reconèxier que serà molt difícil". I tant difícil com serà, que serà impossible que els àvids espanyols vulguin renunciar al botí que són els recursos que ens espolien via impostos que no retornen.

L'altre diari ens conta al final, i també traduesc de la llengua de l'Imperi, que "el total dels Pressuposts Generals de l'Estat que es destinen a les Illes Balears ascendeix a 421 milions d'euros". Una xifra que també és notícia al Diari de Balears. És a dir, que si cada any ens volen uns 3190 milions d'euros segons dades oficials de l'espoli del 2005, enguany encara ens fugirien 2769 milions, i açò suposant que l'espoli no hagi augmentat des de fa tres anys!

El més graciós de tot va ser veure ahir per IB3 la diputada balear pel Partit Nacionalista Espanyol na Maria Salom intentant enredar els illencs sobre com n'és de mentider en Zapatero que ens manté a la coa en inversions de totes les "comunitats", que diu ella. Com si no ho sabéssim que és un mentider professional, i com si no sabéssim que durant cada un dels 8 anys que el seu partit va estar al Govern de l'Estat castellà van fer exactament el mateix, espoliar i escanyar el nostre país des de Madrid, com també des de Palma i des d'allà on tenguin qualsevol mica de poder.

Finalment, edit aquest post avui dia 2 i afegesc una notícia que ahir em va passar per alt de Crònica.cat on el senador per les Illes Pere Sampol posava en evidència l'actual model de "solidaritat" i que inclou el següent fragment de la seva intervenció:

“Volen que els expliqui com funciona el seu sistema [de finançament]? Haurien d'imaginar-se que el senyor Solbes reuneix als consellers d'Economia de les 17 comunitats en una menjada, amb la particularitat que cada conseller ha de pagar d'acord amb els ingressos que genera la seva comunitat. El de Balears haurà de pagar 1400 euros (perquè el seu saldo fiscal és del 14% del seu PIB); el de Catalunya haurà de pagar 900 euros (perquè aporta el 9% del seu PIB); el valencià pagarà 600 euros, i així successivament (Els tres fan mala cara però la majoria troba normal que fins i tot n'hi hagi que no paguin res per menjar).

Arriba el cambrer per prendre nota. El conseller extremeny demana una mariscada extra, i s'hi apunten també l'asturià i els dos castellans. Arriba el torn del valencià que s'apunta a la mariscada, però resulta que el Vicepresident Solbes li diu que com paga més ha de menjar menys i només pot demanar un bistec. Tot seguit, el català, amb la veu entretallada diu que li fa il·lusió la mariscada, però davant de les crítiques de la majoria “com s'atreveix, què insolidari”, es conforma amb una barreja de verdures. I el balear, callat i conformista com tots els seus paisans, li pregunta al vicepresident que li sembla que prengui... quedant-se amb una sopa d'all.

Senyories, aquest és el seu Sistema de Finançament. Aquest és el seu concepte de solidaritat. El que genera més recursos paga, tot i que s'empobreixi progressivament. Però quant toca rebre, rep fins la meitat del que més cobra. I li falten professors, i personal sanitari, mentre que el que més rep té el doble de treballadors públics. I li falten llits d'hospital, i transport públic, i tenim a nins en barracons. I el nostre Conseller d'Economia arribar en taxi a les reunions on es reparteix el pastís, i els consellers de les regions pobres arriben en diversos cotxes oficials amb escolta..."

Açò es diu deixar clar qui té privilegis i qui els paga. Llàstima que no tinguem 8 Sampols al Congrés dels Diputats!

1 comentari:

Anònim ha dit...

Por segundo anho consecutibo o B.I.C. (Bloque Independentista de Cuchas) tornará a estar en a Pza Asso (Bico d’a Madalena). Con a suya barraca, de borina, con mosica, autibidaz e demás….

Pasaz-tos-ie!

Por segundo año consecutivo, el B.I.C (Bloque Independentista de Cuchas) volverá a estar en a Pza Asso (Barrio de la Madalena). Con su barraca, de fiesta, con musica, actividades, y demás,…

Pasaos!

PS. Difundid esta información!

========================================================================

[img]http://img519.imageshack.us/img519/3347/bloquemm7.jpg[/img]


[size=18][b]PROGRAMAZION[/b]

Diya 10 d'octubre, biernes
20 oras Pasabillas por a Madalena. Dende plaza Asso.
22 oras entabán; mosica en a plaza Asso.

-Diya 11 d'octubre, sabado
18 oras chuecos tradizionals en a plaza Asso.
20 oras entabán; zoko selekta+ combidaus. Plaza Asso

Diya 12 d'octubre, domingo
19 oras Teyatro Os Algabenaires, "o yayo bolador" en aragonés. Plaza Asso.
20 oras entabán; mosica en a plaza Asso.
[/size]

========================================================================


[b]CONTINAMOS ESBOLDERGANDO OS PILARS D’A ISPANIDAT[/b]

Una añada dimpués d´a presentazión d´o Bloque Independentista de Cuchas en a soziedat Aragonesa, continamos beyendo como los problemas d´a colonizazion forana continan fendo de nuestro País un territorio ocupau, umillau y sozmeso.

A imposizion atroz que se fa d´o castellano, debán d´as luengas propias como lo Catalán u l´Aragonés ; a especulazion que á ormino beyemos en toz os lugars y cantonadas d´o nuestro Aragón; a esplotazión d´os nuestros recursos naturals per parti de intreses capitalistas españoles; o patriarcau más biolento, u o faxismo más reazionario, no son que bels problemas con os que nos trobamos diya par d´atro en o nuestro País.

Per ixo, güe como fa un año, ye menister que a cucha independentista contine con o treballo que prinzipió fa un año. Emos de continar luitando; en as carreras y en os lugars; en Aragonés y en Catalán, en a escuela u en o treballo. Luitar ta conseguir una soziedat más chusta y igualitaria, ta rematar con o patriarcau y ta estricallar o faxismo. En definitiba, luitar ta que o nuestro Pueblo consiga a suya libertat, y asinas sacar-nos o yugo español.

Per tot isto, tos combidamos a partizipar en ista segunda añada de bida, en os actos que o Bloque Independentista de Cuchas gosa de fer, luitando per a independenzia y o sozialismo d´iste País. Tos combidamos a formar parti d´iste gran mobimiento d´emanzipazion nazional y sozial que preba de fer d´Aragón un puesto digno an bibir en libertat.

Entalto a luita reboluzionaria!
[b]CONTINUEM TOMBANT LOS PILARS DE LA HISPANITAT[/b]

Un any després de la presentació del Bloque Independentista de Cuchas/Bloc Independentista d’Esquerres a la societat Aragonesa continuem veien com els problemes de la colonització estrangera continua fent del nostre País un territori ocupat, humiliat i sotmès.

La imposició atroç que es fa del castellà per damunt les llengües pròpies com el català i l’aragonès; l’especulació que sovint veiem a tots els pobles i racons del nostre Aragó; l’explotació dels nostres recursos naturals per part de mans forasteres; el patriarcat més violent, o el feixisme més reaccionari, no són més que alguns problemes amb els que ens trobem dia a dia al nostre País.

Per això, tant avui com fa un any és menester que l’esquerra independentista continue amb el treball que va començar fa un any. Hem de continuar lluitant; als carrers i als pobles; en aragonès i en català, a l’escola i al treball. Lluitar per a aconseguir una societat més justa i igualitària, per a acabar amb el patriarcat i trencar el feixisme. En definitiva, lluitar per a que el nostre Poble conseguisca la seua llibertat, i així treure’ns el jou espanyol.

Per tot això, enguany us convidem a participar en aquest segon any de vida als actes que el Bloque Independentista de Cuchas farà, lluitant per la independència i el socialisme d’aquest País. Us convidem a formar part d’aquest gran moviment d’emancipació nacional i social que vol fer d’Aragó un lloc digne per a viure en llibertat.

Amunt la lluita revolucionària!
[b]SEGUIMOS DEERRUMBANDO LOS PILARES DE LAS HISPANIDAD[/b]

Un año después de la presentación del Bloque Independentista de Cuchas en la sociedad aragonesa, seguimos viendo como los problemas de la colonización española siguen haciendo de nuestro País un territorio ocupado, humillado y sometido.

La atroz imposición que se hace del castellano frente a lenguas propias del País como el aragonés y el catalán; la especulación que frecuentemente vemos en todos pueblos y rincones de nuestro Aragón; la explotación de nuestros recursos naturales por parte de intereses capitalistas españoles,; el patriarcado mas violento, o el fascismo mas reaccionario, no son mas que algunos problemas con los que nos encontramos día tras día en nuestro País.

Por eso, hoy, como hace un año, es necesario que la izquierda independentista siga con el trabajo que empezó hace un año. Tenemos que seguir luchando; en las calles y en los pueblos: en Aragonés y en Catalán; en la escuela o en el trabajo. Luchar para conseguir una sociedad mas justa, para terminar con el patriarcado y destruir el fascismo. En definitiva, luchar la para que nuestro Pueblo consiga la libertad, y así quitarnos de encima el yugo español.

Por todo esto, os invitamos a participar en este segundo año de vida, en los actos que el Bloque Independentista de Cuchas suele realizar, luchando por la Independencia y el Socialismo en este País. Os invitamos a formar parte de este gran movimiento de emancipación nacional y social que intenta hacer de Aragón un lugar digno donde vivir en libertad.

Viva la lucha revolucionaria