22 d’abr. 2007

(Melià dimissió) Referèndum és democràcia: PSM-Entesa Nacionalista

Nova resposta a la campanya Referèndum és democràcia. En aquesta ocasió es tracta de la resposta conjunta del PSM-Entesa Nacionalista. Agraesc que aquest partit m'hagi contestat el qüestionari que vaig enviar a diversos dels seus candidats. Aquí teniu la seva opinió:

1. Creus que el dret a l'autodeterminació és aplicable a les actuals comunitats autònomes dels Països Catalans?

El dret d'autodeterminació és un dret reconegut pels organismes internacionals per a les nacions; l'exercici democràtic d'aquest dret, tanmateix, es planteja després d'un procés al llarg del qual un sector majoritari de la població d'aquella nació n'ha vist la necessitat i el demana. Donat el cas, seria el propi procés el que marcaria les condicions que hauria de reunir l'opció guanyadora: volum de vot a nivell general, percentatges mínims a cadascun dels territoris... A hores d'ara, ni a cap de les comunitats autònomes dels Països Catalans, ni en el seu conjunt, s'ha posat en marxa un procés d'aquest tipus. Ni en un sentit ni en altre.

2. Creus que la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, amb independència del resultat, faria que l'Estat espanyol fos més democràtic?

L'Estat espanyol és un estat plurinacional i plurilingüe i la nostra lluita d'ara és aconseguir que, en bona lògica democràtica, assumesqui aquest fet i actuï en conseqüència. Això vol dir que, allà on hi ha hagut un procés clar en aquest sentit, a Euskalherria, hauria de permetre l'exercici del dret d'autodeterminació, tot participant en l'establiment dels requisits amb què aquest s'hauria de fer efectiu.

3. Tens decidit quin seria el sentit del teu vot en cas que es fes un referèndum d'autodeterminació perquè els Països Catalans formassin un Estat propi?

El nostre vot, arribat el cas, seria el resultant de l’anàlisi del procés i de les qüestions plantejades. En tot cas, mai no aniria en el sentit d'una major castellanització ni d'un centralisme més acusat.

4. Té sentit donar suport des de Menorca a una iniciativa que, d'entrada,només implicaria el Principat?

Com s’ha dit abans, cal saber en quines condicions es planteja un referèndum d’autodeterminació per definir amb precisió la postura del PSM. En qualsevol cas, hem de dir que, el PSM-Entesa Nacionalista sempre ha donat i donarà suport a propostes que responguin a la realitat nacional dels territoris que conformen els Països Catalans.